Cennik

CRM QIWI

SMS LOW COST

SMS LOW COST – wiadomość SMS zawierająca tekst lub aktywny link wap push, wysyłana losowego numeru nadawcy; opcjonalnie w formacie SMS flash - wiadomości wyświetlanej od razu na wyświetlaczu telefonu. SMS low cost nie może zawierać polskich znaków.

CENA

już od 0,05 zł za SMS

   

SMS DYNAMIC

SMS DYNAMIC - wiadomość SMS z dowolną własną nazwą w polu nadawcy, zawierająca tekst lub aktywny link wap push, zawierająca polskie znaki; opcjonalnie w formacie SMS flash - wiadomości wyświetlanej od razu na wyświetlaczu telefonu.

CENA

już od 0,08 zł za SMS

   

MMS

MMS - wiadomości MMS mogą posiadać wagę 300kb. Cena wysyłki uzależniona jest od wagi wiadomości.

CENA DO 100kb

już od 0,30 zł za SMS

CENA DO 200kb

już od 0,60 zł za SMS

CENA DO 300kb

już od 0,90 zł za SMS

   

WYSYŁKA DO BAZ ZEWNĘTRZNYCH B2B

Oferujemy wysyłkę do baz zewnętrznych dla Kontrahentów nie posiadających własnych baz. Wysyłka może zostać przeprowadzona do wyselekcjonowanych baz firm pod względem:

 

*regionu,
*branży,
*wielkości przedsiębiorstwa,
*wielkości floty,
*stażu firmy.

CENA

już od 0,39 zł za SMS

   

WYSYŁKA DO BAZ ZEWNĘTRZNYCH B2C

Oferujemy wysyłkę do baz zewnętrznych dla Kontrahentów nie posiadających własnych baz. Wysyłka może zostać przeprowadzona do wyselekcjonowanych baz Klienckich pod względem:

 

*region,
*płeć,
*wiek,
*liczba dzieci.

CENA

już od 0,39 zł za SMS

 

SMS QIWI

ROZLICZENIE PREMIUM RATE

Rozliczenie za SMS-y odbierane w ruchu Premium Rate następuje na podstawie podziału procentowego. Klient otrzymuje Revenu Share z każdego otrzymanego SMS, w oparciu o warunki zawarte w indywidualnej umowie. Warunki uzależnione są od zdefiniowanego przez Klienta ruchu SMS.

Udział procentowy z SMS

od 44% za 1 SMS

 

MAILING QIWI

MAILING - WYSYŁKA

Wysyłka masowa wiadomości na skrzynki mailowe odbiorców znajdujących się w bazie Państwa firmy.

CENA

już od 0,02 zł za MAIL

   

MAILING - KREACJA

Stworzenie kreacji mailingu w oparciu o materiały dostarczone przez Klienta, zgodnie z wymogami mailingu. Przygotowany przez nas mailing spełnia wszystkie kryteria techniczne i prawne, co zapewnia mu skuteczne wyświetlanie na wszelkich typach skrzynek mail.

CENA

już od 50,00 zł za MAILING

   

MAILING - WYSYŁKA DO BAZ B2B

Oferujemy wysyłkę do baz zewnętrznych dla Kontrahentów nie posiadających własnych baz. Wysyłka może zostać przeprowadzona do wyselekcjonowanych baz firm pod względem:

 

*regionu,
*branży,
*wielkości przedsiębiorstwa,
*wielkości floty,
*stażu firmy.

CENA

już od 0,20 zł za MAIL

   

MAILING - WYSYŁKA DO BAZ B2C

Oferujemy wysyłkę do baz zewnętrznych dla Kontrahentów nie posiadających własnych baz. Wysyłka może zostać przeprowadzona do wyselekcjonowanych baz Klienckich pod względem:

 

*region,
*płeć,
*wiek,
*liczba dzieci.

CENA

już od 0,20 zł za MAIL